Konservative
   

Vore Mærkesager

Hvor vil vi gerne hen...

Reelt samarbejde i Svendborg Byråd!

 

Vi vil sikre et godt og reelt samarbejde henover midten med baggrund i byrådets tre store partier: Konservative, Venstre og Socialdemokratiet. Det giver de bedste løsninger for borgere og virksomheder.

 

Konservative vil skabe rammer, der understøtter, at du kan blive DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV!

 

Ja til erhvervslivet
Et konkurrencedygtigt erhvervsliv skaber arbejdspladser. Det giver økonomisk tryghed for dig og din familie, og kroner i kommunekassen. Vi skal sikre en endnu hurtigere og endnu mere løsningsorienteret sagsbehandling. Svendborg er godt på vej og erhvervslivets vilkår skal gøres endnu bedre.

 

Ja til et stærkt idræts- og kulturliv
Det er i stærke fællesskaber, at det gode liv leves. Det gør lokalområderne og hele kommunen til et attraktivt sted at bo. Idræt og kultur gavner både det sociale område og sundhedsområdet, og derfor skal vi sikre og støtte op om både bredden og eliten.

 

Ja til øget samarbejde mellem skoler og foreninger
Børn og unge udvikles i både skoletiden og fritiden. Derfor skal der også være tid til leg, foreningsaktiviteter, at være frivillig leder og til fritidsjob. Vi vil reducere skoledagens længde ved at skabe rammer for bedre samarbejder mellem foreninger og skoler, og dermed øge børn og unges trivsel.

 

Ja til en effektiv kommunal opgaveløsning
Svendborg Kommune har dygtige og engagerede medarbejdere. Vi skal fastholde og tiltrække dygtige folk i fremtiden, give ansvar, stille krav, og udnytte ressourcerne mere effektivt. Med prisafprøvning, udlicitering og udbud skal vi sikre, at også lokale virksomheder kan byde ind.

 

Ja til alsidige tilbud på dagtilbudsområdet
Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, og tilskud til pasning af børn i eget hjem. Vi skal bruge ressourcerne på tilbud og indhold fremfor mursten.

 

Ja til en velfungerende infrastruktur
Infrastruktur skaber bosætning og vækst. Der er derfor brug for en styrket infrastruktur i vores vestlige del af kommunen.

 

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative