Konservative
   

Svendborgs svar på Donald Trump (19/7-17)

Af Henrik Nielsen

Som en lokal udgave af Donald Trump serverer Dorthe Ullemose (DU) ”fake news” i form af en totalt uberettiget kritik og helt urimelig mistænkeliggørelse af administrationen i sine indlæg i FAA den 6. og den 15. juli vedr. vindmøller ved Skiftekær på Tåsinge.

 

Det er ”fake news”, når DU beskylder administrationen for at favorisere mølleansøgerne.

 

Lad mig slå fast, at medarbejderne administrerer ud fra det politisk vedtagne grundlag, lokalt som nationalt, og møder ansøgerne som alle andre ansøgere med en løsningsorienteret og serviceminded tilgang. Det er helt i overensstemmelse med de krav, vi politisk har stillet til vores administration. Det gælder også ansøgere med projekter, der ikke har DFs opbakning.

 

Den af DU omtalte ”drejebog” er derfor udtryk for vejledning til ansøgerne på et niveau som alle andre ansøgere kan forvente i Svendborg Kommune.

 

Det er ”fake news”, når DU angiver, at kommunen ikke vil føre tilsyn med møllerne.

 

Kommunen skal og vil naturligvis føre tilsyn med, at møllernes drift er i overensstemmelse med tilladelsen og at støjkrav overholdes.

 

DU kritiserer også Hornemann og undertegnede for manglende politisk styring.

Selv har jeg, når min dialog med kredsen af naboer til vindmøllerne, har givet anledning til bekymring, konfronteret administrationen hermed.

Jeg har fået tilfredsstillende svar på de rejste spørgsmål.

Administrationen rettede f. eks. henvendelse til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV) for at sikre, at der var tale om et prototypecertifikat.

At EGV har begået en fejl, skal administrationen ikke bebrejdes.

 

Jeg er optaget af såvel ansøgernes som naboernes retssikkerhed.

En evt. tilladelse skal derfor naturligvis gives på et korrekt grundlag, men ”fake news” vil ikke få lov til at underminere ansøgernes retssikkerhed.

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative