Konservative
   

At forandre for at bevare (9/3-17)

Af Henrik Nielsen

Konservatismens grundlægger Edmund Burke lancerede i 1790 mottoet: ”Forandre for at bevare”.

I det ligger, at vi skal udvikle vores samfund med afsæt i og i respekt for de eksisterende værdier.

 

I Kullinggade 29 har vi et værdifuldt kulturmiljø, vi skal gøre vores yderste for at bevare. Et kulturmiljø, der især spiller sammen med miljøet omkring mudderhullet og Dampmøllen. Det er dog et kulturmiljø, der langsomt står og forfalder og i den grad trænger til en kærlig renovering.

En renovering, der på ingen måder vil kunne forrente sig selv.

 

ES Ejendomme fortjener derfor ros og anerkendelse for, gennem en investering på ca. 40 mio., at sikre, at pakhusene og kulturmiljøet bevares for fremtiden.

 

Der er i 2015 blevet udarbejdet et projekt, der lever op til de krav, som By og Land, Esben Hedegaard og Arkitekturrådet stiller i dag. Hvorfor er det ikke blev til noget?

 

INGEN investorer ville løbe risikoen! For Det Konservative Folkeparti er det af afgørende betydning, at de 2 pakhuse i Kullinggade 29 og hele kulturmiljøet bevares, men hvad der tabes på gyngerne, må vindes på karrusellerne. Derfor er det afgørende, hvor mange byggeretskvadratmeter investor kan opnå på de 2 nye boligstænger, samt den kvadratmeterpris byggeriet kan opnå i markedet.

Her er der tale om en afvejning mellem tagtype og højde, samt skyggevirkninger mellem ejendommene.

 

I Det Konservative Folkeparti har vi intet mod flade tage – Vi foretrækker flade tage fremfor et højere byggeri.

 

Adskillige af havnens og byens dominerende bygninger har flade tage.

Frøavlen, Fremtidsfabrikken, Svendborg Sygehus, det nye byggeri på Jessens Mole 7-9 og seneste projekt Borgen i Nordre bydel.

Vi kan nævne adskillige byggerier på andre havnearealer, hvor man har bygget flotte byggerier med flade tage. Tag f.eks. til Middelfart, Aarhus, Aalborg eller gå en tur langs Themsen i London.

Vi ser en kvalitet i mangfoldighed i de fleste af livets forhold – også i forhold til tagtyper i Svendborg.

Nyt møder gammelt i skøn forening.

Vi forandrer for at bevare.

 

I Det Konservative Folkeparti er vi også indstillet på, at ”Målerhuset” og ”Den Italienske Villa” må rives ned, fordi forandringen – det nye byggeri langs Kullinggade er en forandring til det bedre.

Såvel ”Den Italienske Villa” og ”Målerhuset” understøtter kulturmiljøet ved at være pladsdannende med Pakhusene. Men samme funktion vil de nye ejendomme langs Kullinggade opfylde.

 

At et markant flertal i udvalget besluttede, at lokalplanen skal give mulighed for nedrivning af de 2 ejendomme, skyldes netop, at udvalget vurderede, at ejendommene langs Kullinggade er en bedre løsning, der vil give et flot forløb langs Kullinggade i en arkitektur, der svarer til de øvrige ejendomme i kvarteret, samt at ejendommene vil understøtte pladsdannelsen.

Bevares, ejendommene bliver med 11,5 meter fra gadeplan højere end de eksisterende ejendomme i Kullinggade, men det er jo udtryk for, at bygningsreglementet stiller anderledes krav i dag end for år tilbage.

Med den nye bebyggelse sikres mere udsyn til Svendborg Sund end tilfældet er i dag.

Der er derfor tale om et markant løft af hele kvarteret.

 

Forestil dig i øvrigt, at vi var ved at lave en lokalplan, der skulle give mulighed for opførelse af ”Den Italienske Villa” i Kullinggade. Et byggeri, der i sin arkitektur adskiller sig markant for kvarterets øvrige ejendomme, et byggeri, der har tilnærmelsesvis fladt tag.

Hvordan mon By og Land, Svendborg Museum og Arkitekturrådet ville forholde sig til denne lokalplan? Jeg vil æde min nye hat på, at alle ville være lodret imod!

 

Med hensyn til offentlig tilgængelighed er det vigtigt at fastslå, at vi med udviklingsplanen for havnen ØGER og har øget tilgængeligheden på havnen. Med Den Blå Kant vil tilgængeligheden på havnen ikke bare øges yderligere, men de enkelte byrum vil blive udviklet, så de inviterer til ophold og aktivitet. Lokalplanen vil med krav om erhverv i området sikre adgang til området på samme niveau som i dag og måske i højere grad, hvis der etableres restaurant eller f.eks. galleri i området.

 

MEN for os er det af afgørende betydning, at vi respekterer den grundlovssikrede private ejendomsret.

 

Budskabet fra Det Konservative Folkeparti er, at vi er parate til at bruge et kvalificeret flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Henning Stærmose.

Et flertal på 18 mandater svarende til næsten 2/3 af byrådets medlemmer.

 

Vores budskab er også, at vi går konstruktivt ind i de videre forhandlinger.

Vi kan leve med, at ”Den Italienske Villa” bevares, selvom vi ikke synes, det er den rigtige løsning.

 

 

Men når det kommer til vægtningen mellem et højere byggeri for at sikre sadeltage og flade tage, ja så risikerer Lars Erik Hornemann og Bo Hansen at miste opbakning fra vores 3 mandater for at sikre opbakning fra SF, T og B. 16 -13 – ja det er ikke resultatet af en målfattig håndboldkamp i Håndboldligaen, men stemmetallet ved vedtagelsen af skolestrukturreformen i sidste byrådsperiode.

 

Målet var her den rigtige løsning og ikke bredest muligt flertal – Se, det var politisk lederskab! Hvornår har Svendborg sidst stået overfor en investering på et 3-cifret millionbeløb?

En investering, der vil skabe mange arbejdspladser i byggefasen.

En investering, der vil skabe attraktive boliger i vores midtby.

Boliger, der vil tiltrække nye borgere, der vil bidrage med skatteindtægter og omsætning OG en investering, der vil sikre de gule pakhuse for fremtiden.

 

Hvor mange investorer står i kø for at investere i Svendborg?

 

Vi må ikke spænde ben for os selv og udviklingen i Svendborg ved at spænde ben for et projekt, fordi nogle har urealistiske krav til projektet.

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative