Konservative
   

Torvet, P-huset i Hulgade og betalt parkering (15/2-17)

af Henrik Nielsen (C), Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Vores smukke Torv er og skal være et aktiv for vores by.

Derfor har vi valgt, at Torvet skal være bilfrit i juli og august.

Derved udfolder Torvet sin skønhed uden, at parkerede biler forstyrrer billedet.

Samtidig inviterer et bilfrit Torv til ophold og aktivitet på Torvet.

Torvet bidrager dermed til at gøre vores historiske bymidte attraktiv for gæster og kommunens egne borgere.

At bruge Torvet til parkering i en stor del af årets øvrige måneder, bidrager ligeledes til aktivitet og liv i byen.

Den meget høje belægningsprocent på P-pladserne på Torvet vidner da også om et stort behov.

Belægningsprocenten i P-huset i Hulgade er derimod for lav.

Jeg er dog ikke i tvivl om, at belægningsprocenten nok skal blive højere.

Når sundhedshuset åbner og i takt med, at der skabes flere aktiviteter og mere liv på havnen, vil flere vælge at parkere i P-huset i Hulgade. Og økonomien på P-området balancerer.

Vi har indtægter på ca. kr. 5 mio. og tilsvarende udgifter.

Vi har dog efterhånden fået renoveret P-søgesystemet alle P-pladserne i byen. Anvendelsen af P-indtægterne kræver derfor efterhånden stor kreativitet. Vi skal jo ikke opkræve P-indtægter, hvis vi ikke har fornuftige projekter på P-området.

 

Det Konservative Folkeparti vil derfor foreslå, at ordningen med 2 timers gratis parkering og kr. 8,- pr. efterfølgende time, der gælder på P-pladserne i periferien af bymidten, udvides til 3 timers gratis parkering på de nævnte pladser.

Endvidere indføres samme betingelser for P-huset i Hulgade. Den høje takst på kr. 12,- fastholdes på de helt centrale P-pladser.

Herved gør vi det attraktivt at parkere på P-pladserne i periferien. Samtidig foreslår vi, at bilfrit Torv udvides til også at gælde december måned.Det giver mulighed for at udvikle konceptet ”Jul i Svendborg” yderligere.

 

Med 3 timers gratis parkering imødekommer vi ønsket herom fra Turistforeningen, Shopping Svendborg og Scala.

Med bilfrit Torv i december imødekommer vi ønsket om, at Torvet spiller en mere rekreativ rolle i en måned mere og ”Jul i Svendborg” får et yderligere løft.

Samtidig skabes der fornuftig balance i økonomien i P-ordningen.

 

Hvorfor konflikte om noget, vi i fællesskab kan udvikle?

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative