Konservative
   

På vej til Tankefuld (3/5-14)

Af Palle Fischer, Byrådssuppleant

FAA Debatteriet havde inviteret ud til "Tankefuld" for - som Troels Mylenberg sagde ved indledning i fælleshuset - at debatteriet ikke altid foregår i aviskælderen. Man tager også gerne ud hvor tingene "sker" - og Tankefuld projektet trænger også til at blive belyst med positve øjne og på stedet.

 

Projektleder Poul Mathiesen udtalte til undertegnede, at det giver altid lidt mere benzin til motoren, når det foregår med positive indspark og det var tydeligt en stolt projektleder der ved rundvisning kunne fortælle om visonen med området og samtidtig synliggøre det for de mange deltagere.

 

Vi ved jo også alle sammen at ros gør, at vi som medarbejdere lige giver den en ekstra tand.

 

Men som jeg ofte har skrevet om, er det infrastrukturen det især handler om.

 

Godt nok er forlængelsen af John. Jørgensensvej anlægsprojekteret til 2015, men det er endnu mere vigtigt at vi får vejen helt ud til Dyrekredsen i Rantzausminde, og fordelen er at vi kan fortsætte udviklingen netop i dette område, hvor byggegrunde til de mere almindelige bebyggelser vil være at finde.

 

Det kræver at vi ved de kommende budgetforhandlinger senere i år tager højde for at få sat penge af til dette. Det vil også give et løft for Rantzaumindevej, der dermed bliver aflastet for den meget og tætte trafik til Svendborg.

 

Vi Konservative vil arbejde på at få de andre partier i byrådet til at se det fornuftige i denne plan.

 

 

 

Palle Fischer, Møllergade 39, Svendborg - Medlem af Det Konservative Folkeparti i Svenborg

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative