Konservative
   

Den politiske linje er lagt for folkeskolereformen! (25/4-14)

Af Andreas Pless, Byrådsmedlem

På tirsdagens byrådsmøde, blev en ny ressourcetildeling til skolerne besluttet.

 

Denne tilpasning er en nødvendig konsekvens af de nye rammer, som folkeskolereformen sætter for den enkelte skoles drift.

Et bredt flertal af byrådet besluttede, at skolerne skal have et økonomisk råderum på mindst 15% før den socioøkonomiske tildeling. Det økonomiske råderum skal blandt andet dække vikarer, inklusion i klasserne, 2-lærer-ordninger m.v. Vestermarkskolen, Stokkebækskolen og Ørkildskolen får derfor en særlig tildeling, da disse skoler har små klassestørrelser.

 

Tildelingen giver de 3 skoler mulighed for at drive forsvarligt og kvalitetssikrede skoler. De andre skoler i kommunen, har et økonomisk råderum, der er større end 15%, idet klasserne på disse skoler er væsentligt større. Med denne beslutning får alle kommunens skoler mulighed for at drive forsvarlige og kvalitetssikrede skoler.

 

På byrådsmødet den 25. marts blev det besluttet, at der ikke indgås arbejdstidsaftale mellem kommunen og Øhavets lærerkreds. Det giver skolelederne de bedste muligheder for at udnytte lærerressourcerne bedst og mest fleksibelt.

 

I Det Konservative Folkeparti har vi tillid til, at skolelederne kan løfte den ledelsesopgave i et tæt samarbejde med medarbejderne. Som i virksomhedsdrift er det dermed den ansvarlige ledelse, der får de maksimale muligheder for at udnytte ressourcerne bedst og mest fleksibelt.

 

Som politikere skal vi ikke blande os i, hvordan arbejdstiden eller arbejdsvilkårene er ved at indgå i en kommunalaftale, da behovet på den enkelte skole i Svendborg Kommune er yderst forskellige.

 

Med beslutningerne er der lagt en politisk linje for folkeskolereformen i Svendborg - og vi kan fastholde og udvikle vores stærke kvalitetstilbud i skolerne.

 

Svendborg Kommune har det højeste gennemsnit på afgangskarakterer i hele Region Syddanmark – det kan og skal vi være stolte af.

 

 

 

Andreas Pless - Byrådsmedlem i Svendborg Kommune for Det Konservative Folkeparti, medlem af udvalget for børn og unge.

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative