Konservative
   

Det vil Konservative med havnen (22/10-13)

Af Ole Jørgensen, formand

 

Et stærkt erhvervsliv skaber arbejdspladser og skattegrundlag i vores kommune.

Det er forudsætningen for udvikling og gør kommunen i stand til at levere god service.

Det vil gøre Svendborg Kommune til et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed.

 

  • Vi vil IKKE en udviklingsplan, hvor boliger på havneområdet er bærende element for økonomien.

  • Vi kan KUN acceptere boliger på arealer i tilknytning til havneområdet, hvis det ikke sker på bekostning af erhvervsliv og dermed arbejdspladser og skattegrundlag.

  • Vi ønsker IKKE et nyt stort kulturhus på havnen på bekostning af kulturudbud og idrætsfaciliteter andre steder i kommunen.

  • Flere og nye virksomheder SKAL kunne etablere sig på havneområdet.

  • Vi vil bidrage til en infrastruktur, der tilpasses erhvervslivet på havnen, og vi vil skabe de bedste rammer for et samlet maritimt uddannelsescenter ved havnen.

  • Vi ønsker fleksibilitet i de planer, der lægges ud for havneområdet. Vi vil udvikle havneområdet med respekt for havnens historie, værdier og dens nuværende virksomheder.

  • Planlægning af Svendborg Havns fremtid skal ske i en reel dialog med borgere, brugere og virksomheder på havnen.

 

Konservative vil Svendborg nu.

 

Henrik Nielsen er borgmesterkandidaten, der med overblik og god ledelse, sikrer fleksible, gennemarbejdede og dermed holdbare løsninger.

Det har både Svendborg Kommune og havnen mest gavn af.

 

Sæt dit kryds ved en kandidat på liste C.

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative