Konservative
   

Sund fornuft i nytænkning (4/9-13)

Poul Schmidt Christensen

Som beskrevet i FAA 29. august, vil folketinget som en del af det store energiforlig indføre en afgift på biobrændsel. Hvad der ikke blev nævnt er, at afgiften gælder al biobrændsel, således også træpiller. Hvis lovforslaget vedtages bliver der fra nytår lagt en afgift på ca. kr. 200 pr. tons, stigende til 500 kr.

 

Argumentet er, at Danmark iflg. energiforliget skal være 100% selvforsynende med energi i år 2050, og da der til den tid forudses mangel på biomasse, kan det kun gå for langsomt med at få omstillet hele energisektoren, så man får det maksimale ud af energien.

 

Intentionen er god, men med al respekt for de folkevalgte på Christiansborg, så er der adskillige ting, som er vigtigere end rigets forsyningssikkerhed om 37 år: F.eks. at skaffe beskæftigelse til de tusindvis af mennesker, primært ufaglærte, der under finanskrisen har mistet deres job.

 

Hvis nu folketingspolitikerne turde tænke kreativt, så er der en oplagt mulighed for at slå to fluer med ét smæk på området. I dag er momsen på træpiller og øvrigt biobrændsel i Tyskland kun 7%.

Det betyder, at danske forbrugere årligt importerer ca. 250.000 tons biobrændsel fra Tyskland (iflg. Biobrændselsforeningen). Det svarer til ca. halvdelen hele det årlige danske forbrug af biobrændsel.

'

Hvis momsen på biobrændsel i Danmark nedsættes til f.eks. 15%, vil de danske forhandlere blive konkurrencedygtige på pris, og det kan flytte meget af grænsehandlen til Danmark. Her vil vi få vækst og beskæftigelse hos lokale forhandlere i landdistrikterne (det er her biobrændsel primært anvendes).

 

Det vil samtidige give staten 15% moms af den omsætning, der i dag ligger i Tyskland.

 

Dertil kommer øget beskæftigelse til lagerhåndtering, transport o.s.v., og deraf følgende skatteindtægter. De seneste 14 dage har jeg kontaktet adskillige høringsberettigede parter, i håb om at vore folketingspolitikere bliver opmærksomme på alternativet. Nytænkning er vejen frem. Det gælder også i Svendborg Kommune, hvor jeg stiller mig til rådighed som byrådskandidat.

 

 

Poul Schmidt Christensen,

Byrådskandidat for de Konservative i Svendborg.

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative