Konservative
   

Elformanden og sandheden (3/9-13)

Peder Skou

I et læserbrev i FAA 3. september beretter formanden for Sydfyns Elforsyning (SEF), Guri Krøis (GK) om alle de lyksaligheder, som hun mener at kunne tilbyde virksomhedens repræsentantskab, medarbejdere, forbrugerne og Svendborg Kommune. El-formanden forsøger at tegne et billede af, hvor ihærdigt hun arbejder på dette.

 

Sandheden er imidlertid en helt anden! Som medlem af SEFs repræsentantskab bliver man nægtet enhver form for oplysninger, man beder om. Det er i sig selv er en skandale. I stedet må man søge og få aktindsigt hos Svendborg Kommune i de sager, der vedrører at SEF ifølge Erhvervsstyrelsen skal foretage ændringer i vedtægterne. Af korrespondancen der har været i sagen fremgår det blandt andet, at el-formanden ønsker at stoppe med at sende referater fra bestyrelsesmøder til repræsentantskabet. Og hvorfor er det så, at GK synes, at det er så vigtigt, at SEF stadig har et repræsentantskab, hvis de i forvejen meget tyndbenede referater droppes? Er det dem, som formanden vil erstatte med orienteringsmøder? Det ville jo være dejligt luftigt og ukonkret set med el-formandens briller, især fordi man så bagefter kan sige, at det har man aldrig sagt, eller det må modparten have misforstået. Der kan næppe være tvivl om, at GKs forslag om orienteringsmøder for repræsentantskabet blot er endnu et forsøg på at trække de sidste få tænder ud af repræsentantskabet.

 

Det fremgår også, at el-formanden kæmper ihærdigt for at valg til to bestyrelsesposter skal ske ved selvsupplering, altså at bestyrelsen selv udpeger to bestyrelsesmedlemmer. Skulle GK få held med dette vil det reelt betyde, at hun fortsat kan sidde uantastet på hele magten i SEF, nemlig ved hjælp af disse to selvvalgte bestyrelsesmedlemmer og tre medlemmer udpeget af SEFs medarbejdere. Tre medarbejdere, der næppe tør være uenige med selskabets direktør, som i øvrigt heller aldrig er uenig med formanden. Og vupti, så har Fru Krøis et evigt flertal på 5 i en bestyrelse med 9 medlemmer.

 

Magthaverne i SEF; altså formanden og direktøren, arbejder ihærdigt på at skabe et nyt sæt vedtægter, der gør det umuligt for nogen udenforstående at føre kontrol med hvad der foregår i virksomheden. Til dette har de hyret i højt specialiseret advokatfirma, hvis fornemste opgave i denne sag at sikre formand og direktør mest mulig magt - længst muligt. Dette havde de brugt 2,2 millioner kr. på i 2012 og det må mindst være det samme i år, så inden sagen når sin afslutning har Elforsyningens magthavere nok brugt på den anden side af 5 millioner kr. af kundernes penge. Dette er en omkostning der stort set kunne have været undgået, hvis SEFs formand og direktør havde været indstillet på de forholdsvis få ændringer i selskabets vedtægter, der er nødvendige.

 

Hvis Sydfyns Elforsyning havde haft en kompetent formand og en kvalificeret direktør, så kunne man måske roligt have overladt Elforsyningens skæbne til dem.

Historien viser imidlertid, at i den nuværende direktørs regeringstid har man haft underskud på i alt cirka 200 millioner kr. Dette er åbenbart ikke noget, der bekymrer hverken direktør eller formand, for samtidig har man benhårdt fået presset igennem, at der skulle opføres et monumentalt nyt domicil til en pris på i alt 125 millioner kr.

Hvis virksomheden rent faktisk havde behov for mere plads, og det kan man stærkt betvivle, så kunne dette problem være løst for næsten ingen penge.

 

 

Men elforsyningens magthavere skulle have sat sig et gigantisk monument, så de rigtigt kunne føle egen storhed, et sted hvor de kan gå rundt de næste mange år og spille Kong (og Dronning) Gulerod. Og det er igen firmaets kunder der betaler både gildet og alle murstenene via el-regningen. El-formanden beretter, at ”SEFs bestyrelse værdsætter dialogen med et positivt og engageret repræsentantskab”. Ja, hvis ellers repræsentantskabet er helt enig i formandens holdninger!

 

Er man derimod så formastelig at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ting, der foregår i SEF, sådan som jeg og andre har gjort, så får man verbale tæsk, man bliver mobbet, kaldt en psykopat, der bliver opdigtet miskrediterende historier om en, og man bliver bedt om at holde kæft når man har ordet på SEFs repræsentantskabsmøder.

 

Så hvis Guri Krøis ikke lyver, så taler hun med to tunger – mindst.

 

Peder Skou, Ollerup

Medlem af Sydfyns Elforsynings Repræsentantskab

Byrådskandidat for Konservative i Svendborg

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative