Konservative
   

Skat på boligen skal holdes i ro i Svendborg (22/8-13)

Hans Ole Olsen

Skattestoppet på boliger er væk, og de årlige stigninger har store konsekvenser for den enkelte borger og familie.

 

Forbruget er stagneret og mange butikker afskediger personale eller lukker.
Derfor er det helt forkert, at skatten på boligen stiger drastisk år efter år.
Det betyder, at også familier uden en egentlig indtægt stiger i skat.
Det presser privatøkonomien rigtigt hårdt, og forstærker pessimismen i Svendborg Kommune.

 

Det er regeringen, der har ophævet skattestoppet – så hvad kan vi gøre lokalt?
Det er egentlig ret simpelt.
Størrelsen på grundskylden er en kommunal beslutning. Den er for tiden 23,32 promille i Svendborg. Derfor har Svendborg byråd mulighed for at sænke grundskylden, uden at det går ud over provenuet, som kommunen har i indtægt.

Som Konservativ vil jeg medvirke til at man fastfryser det beløb, der betales i grundskat i dag.
Derfor vil jeg foreslå, at man nedsætter grundskyldspromillen hvert år, så stigningen i beregningsgrundlaget ikke giver større skat for den enkelte.

Stigningen fra 2012 til 2013 giver mulig for en nedsættelse på ca. 1 promille - uden det går ud over kommunens provenu.

Men det kræver politisk vilje og enighed at træffe en beslutning. Det vil jeg arbejde for.

 

 

Hans Ole Olsen, Koglevænget 45, 5700 Svendborg Konservativ kandidat til byrådet i Svendborg Kommune

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative