Konservative
   

Er Elforsyningen nu alligevel kommunal? (8/5-13)

Peder Skou

Fyns Amts Avis bringer d. 7. maj en artikel hvori man kan læse, at Sydfyns Elforsynings formand Guri Krøis har besluttet at stille op som kandidat ved efterårets byrådsvalg for Socialdemokratiet.

 

Dette må siges at være noget af en ko-vending el-formanden laver.

 

I mere end et år har Guri Krøis med ord har bekriget borgmester Curt Sørensen. Hun har utallige gange underholdt med, at Sydfyns Elforsyning er en privat virksomhed som ingen, borgmesteren inklusive, skal blande sig i.

 

Nu vil el-formanden – blandt andet med baggrund i den løbende strid med borgmesteren – overraskende nok ind i byrådet. Det virker påfaldende, at Guri Krøis bruger ”ringe dialog og information i byrådet” som begrundelse for sit kandidatur.

 

Ikke mindst fordi selvsamme Guri Krøis nærmest enerådende regerer i elforsyningen.

 

Her har jeg i repræsentantskabet gang på gang beklaget mig over, at ingen informationer sendes ud til os, selv om vi er selskabets højeste myndighed. Jeg har også beklaget mig over, at den information man lejlighedsvis får, er så gennem-redigeret af elforsyningens magthavere, så det mest af alt ligner noget, der skal passe bedst muligt i det billede af elforsyningens ledelse, som de forsøger at skabe.

 

At elformanden nu vil i byrådet for at oplyse byrådsmedlemmerne kan være svært at forstå.

 

Jeg tænker, om Guri Krøis på denne måde vil videreføre krigen mod borgmester Curt Sørensen.

 

Og måske vil hun også forsøge at pacificere et byråd, der formentlig gerne ville have mere vished om hvad det er, der i virkeligheden foregår i Sydfyns Elforsyning.

 

Mit mål er at oplyse borgerne, el-kunderne og byrådet om forholdende i elforsyningen. Forhold, der i den grad trænger til at blive belyst, så el-kunderne er sikret den billigste strøm – fremfor håbløs, underskudsgivende drift og flere hovedløse prestige-projekter álá det ny-byggede, 125 millioner kroner dyre domicil.

 

Derfor stiller jeg mig til rådighed som byrådskandidat for de el-kunder, der også synes at forbrugerne penge bliver helt forkert anvendt i Sydfyns Elforsyning med formand Guri Krøis i spidsen.

 

 

 

Peder Skou, Medlem af Sydfyns Elforsynings repræsentantskab. Byrådskandidat for Konservative i Svendborg Kommune.

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative