Konservative
   

Svendborg havn - 70% boliger og 30% erhverv? (8/4-13)

Palle Fischer

I den fortsatte debat om Svendborg Havns fremtid, nedtoner Venstre scenariet med den maritime byhavn.

 

Det læser jeg med stor undren, da det jo er fakta, at man opererer med en plan, der lukker op for byggeri af 70% boliger og blot 30% andet erhverv på havnen.

 

Det var den beslutning, som 24 byrådsmedlemmer stemte for – projektet kaldet ”maritim byhavn”. Det står fortsat klart, at det vil give konflikter med de eksisterende erhverv på Svendborg Havn at gennemføre dette.

 

For at hele regnestykket skal gå op har man regnet på indtægter (byggeretter), hvor Jessens Mole skal give 35 mio. kr., det gamle baneareal (delområde 8) skal give 70 mio. kr og Frederiksøen (minus Ring-Andersen) skal give 45 mio. kr. til kommunens kasse.

 

Dertil kommer Nordre og Østre havn med 100 mio. kr. – i alt 250 mio. kr. Det er rigtig mange penge, men for mig at se er det kun teori. Hvis vi ser hvad Svendborg kommune har opnået af besparelser ved skolelukningerne indtil nu, så er det blot 6,3 mio. kr. Ifølge kommunaldirektør Erik Bendorf er det ikke realistisk, at nå de 25 mio. kr. som man ellers havde regnet med.

 

Med mindre de såkaldte investorer ”i kulissen” melder sig på banen omkring havnen, kan den maritime byhavn også meget vel blive endnu et fejlskud. Konservative stemte imod i byrådssalen, og vi vil arbejde på at få ændret principbeslutningen efter det kommende valg.

 

Vi vil arbejde for en havn, hvor der selvfølgelig sker udvikling, og hvor der selvfølgelig åbnes op for at ikke-havne relaterede virksomheder kan etablere sig. Men vi kan ikke acceptere at man fortrænger eksisterende virksomheder.

 

 

 

 

Palle Fischer,

Byrådskandidat for Konservative i Svendborg Kommune

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative