Konservative
   

Præstevænget - En forkert beslutning (8/5-13)

Ole Jørgensen

En mulig udnyttelse af arealet ved Præstevænget og Brydegårdsvej til butiksformål skulle aldrig have været indeholdt i det plantillæg, der blev stemt om i byrådssalen den 2. april.

 

Det er ikke lusket igennem af byrådet, som fremført i FAA 4.maj.

 

Det mangler derimod ordentlig behandling, inden det kommer til beslutning i byrådssalen.

 

Bruno Hansen citeres: ”Vi har trådt i spinaten”. Forskyldt eller uforskyldt?

 

Byrådets beslutning blev igen taget på et utilstrækkelig oplyst grundlag.

 

Det nævnes ikke i dagsordenspunktet, at kommunen har lavet trafikregulerende foranstaltninger på Brydegårdsvej og ruteplanen for bybusser er tilpasset af samme årsag.

 

Er det et rimeligt krav at stille byrådspolitikerne at de skal huske fortidens beslutninger og have baggrundsviden og lokalkendskabet på nethinden? Nej - Vores byrådspolitikere kan og bør først og fremmest forholde sig til dagsordensteksten, som er beslutningsgrundlaget.

 

Det Grønne Råd i Svendborg Kommune blev, blot to dage efter byrådspolitikerne behandlede sagen, der gør en dagligvareforretning mulig på et af kommunens arealer, præsenteret for et oplæg til kommunens Natur og Friluftsplan. Planen tager udgangspunkt i den overordnede strategiplan for Svendborg. En af planens fokusområder er bynær natur og omhandler hvordan kommunen vil højne naturindholdet i byen, herunder hvordan kommunen vil udvikle grønne kommunale arealer. Det er planens hensigt at tænke natur, friluftsliv, sundhed og vækst sammen med i en balanceret udvikling. Denne oplysning burde være indeholdt i dagsordenen til byrådsmødet.

 

I Det Grønne Råd udtrykte jeg min forundring over, at arealet på hjørnet ved Præstevænget og Brydegårdsvej netop var besluttet en helt anden fremtid. Grunden var en oplagt mulighed for at udvikle i henhold til en planlagt Natur og friluftsplan. Hvad er det der går galt i planlægningen? Kan det tænkes at ansvaret ligger et andet sted end i byrådssalen?

 

Politikerne må kunne forvente at få stillet et fuldstændigt beslutningsgrundlag til rådighed.

 

 

Byrådssalen er blevet taget med bukserne nede, det skal der rettes op på.

 

 

 

Ole Jørgensen,

medlem af Det Grønne Råd for Svendborg Vandløbslaug,

Fmd. for Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune.

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative