Konservative
   

Stadig driftsunderskud i Sydfyns Elforsyning (16/5-13)

Peder Skou

Gitte Eisenreich (GE) skælder mig ud i FAA d. 15. Maj i forlængelse af mit læserbrev om Sydfyns Elforsyning (SEF).

 

Jeg beklager, at GE ikke vil anerkende de – efter min opfattelse - groteske forhold i SEF.

 

GE plejer ellers at komme ”de svage” til hjælp, hvilket jeg har stor respekt for.

 

Men måske GE nu ser den socialdemokratiske SEF-formand Guri Krøis som den svage? For nyligt blev der afholdt det årlige repræsentantskabsmøde i SEF. Forud for mødet havde GK i denne avis berettet, at der i 2012 var overskud i selskabet. Dette viste sig dog at være en sandhed med visse modifikationer, når man studerer regnskaberne nærmere. SEF har i 2012 tjent 7 mio. kr. på frasalg af dets andel i det såkaldte 150 kilovolt net, hvilket giver en engangs-indtægt på salg af et aktiv.

 

SEF har i 2012 tjent 26 mio. i renter på beholdningen af værdipapirer. Når det samlede overskud så kun bliver 22 mio., er det fordi driften i SEF altså giver et underskud på 11 mio.

 

Det vil sige, at de varer og tjenesteydelser som SEF handler med, har givet et underskud på et tocifret millionbeløb. Og det er i nogenlunde samme størrelsesorden, som det har været i de sidste 6-7 år - bortset fra 2011, hvor man også måtte nedskrive yderligere kr. 120 mio. på intranettet, med et katastrofe-regnskab til følge.

 

Havde det ikke været for selskabets formue i værdipapirer på over 350 mio., så ville også 2012 være endt med endnu et underskud.

 

0Og man skal huske, at det er el-kunderne, der gennem tiden har skabt formuen. De har bare ingen indflydelse på hvordan pengene forvaltes.

 

Ville el-forbrugerne for eksempel have bygget et nyt SEF-domicil til 125 mio.?

 

Som Konservativ kandidat til byrådsvalget vil jeg arbejde for bruger-indflydelse, gennemsigtighed, ansvarlighed og ordentlighed i Sydfyns Elforsyning.

 

 

 

Peder Skou,

Byrådskandidat for Konservative i Svendborg Kommune,

Medlem af Sydfyns Elforsynings repræsentantskab.

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative