Konservative
   

Poul Christensen

Kandidat

 

Om mig:

  • Jeg er 51 år, gift, far til 4 voksne børn, bor på et lille fritidslandbrug i Tved opland.
  • Jeg er på 14. år selvstændig vognmand, før det har jeg været eksportchauffør og landmand.
  • Jeg har stor interesse for politik og samfundsforhold. Når jeg holder fri, så bruger jeg min tid på familien, organisationsarbejde, og pasning af dyr og arealer på vores ejendom

Politisk har jeg ambition om at bidrage til, at Svendborg Kommune udvikler sig til en kommune, der ikke er afhængig af særlige statslige tilskud. Læren af, at kommunen blev forbigået både ved udflytning af statslige arbejdspladser og politiskolen, det må være, at der kommer ikke nogen udefra og hjælper os, vi skal finde ud af at klare os selv.


Jeg synes Svendborg kommune, ja hele Fyn, trænger til en opgradering af vejnettet. Konkret mener jeg, det er på tide, at den planlagte vej mellem Svendborg og Fåborg bliver sat i værk. Når togfonden forhåbentligt bliver opløst, mener jeg, at Svendborg Kommune skal ansøge om de frigjorte midler, til en ny vej syd om Ollerup og Vester Skerninge.


Jeg er stærk fortaler for, at færgen til Skarø/Drejø og Hjortø flyttes til Lehnskov eller Ballen. Hvis man ser på småøer andre steder i Danmark, så er der stor lyst til bosætning på øer med kort sejltid, og ikke den store lyst til øer med lang sejltid. Ved at flytte færgernes anløb, kan man ændre status vedr. småøerne, fra at være en omkostning for kommunen, til at være et aktiv med uudnyttet potentiale.


En stor del af kommunens ældre borgere bor i egen bolig i landdistrikterne. En del af dem må formodes at flytte i noget mindre i de kommende år og jeg mener derfor, det må være en opgave at få udlagt nogle arealer til opførelse af seniorboliger ude i de landdistrikter, hvor seniorerne i forvejen bor, idet der for nuværende ikke er boliger nok af denne slags til at dække det kommende behov.

 

Mine mærkesager er:

  • Forbedring af infrastruktur
  • Ny landevej mellem Svendborg-Faaborg
  • Færge til Skarø-Drejø-Hjortø fra Ballen
  • Anlæg af seniorboliger i lokalområderne
Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative