Konservative
   

Palle Fischer

Byrådsmedlem

Alder: 66 år     
Bopæl: Gudbjerg 
Kontakt: palle@svendborg.nu
Om mig:

Jeg har min erhvervsaktive baggrund i TDC, hvor jeg er ansat på 42. år.
I mange år har jeg boet i Svendborg by, som dog nu er udskiftet med landsbylivet i Ellerup.

 

  • Teknik- og Erhvervsudvalget​
  • Grønt Råd

  • Domsmand ved Retten i Svendborg
  • Medlem af menighedsrådet i Gudbjerg 
   
     

Svendborg har brug for en fornuftig og fremtidssikret infrastruktur. Svendborg centrum skal forbindes bedre til Rantzausminde, Vester Skerninge og Ollerup – derfor er en yderligere forlængelse af Johs. Jørgensensvej stadig nødvendig.

Det er afgørende med en god infrastruktur i Svendborg, ellers sygner de yderste dele af kommunen hen.

 

Landsbyklynge-tanken, som er i opstartsfasen i den gamle Gudme Kommune, er et godt eksempel på, hvordan vi får skabt samspil mellem landsbyerne, kommunen og borgerne. Vi skal fremme samhørighedsfølelsen og skabe gode rammer for ny bosætning.

 

Landsstævnet i Svendborg i 2021 er en kærkommen lejlighed til at få set på både infrastruktur og idrætsforholdene i HELE kommunen. Vi gjorde det godt i ’94, og det kommende landsstævne skal blive mindst lige så stor succes. Det er en god anledning til at vi får skabt endnu bedre rammer for idræt og kultur. Vores prioriteringer og byggerier skal gøre gavn langt ind i fremtiden.

 

Vi skal tage hånd om vore udsatte borgere. Regelrytteriet må aldrig overskygge mennesket! Jeg er konservativ, fordi jeg prioriterer mennesker først.

 

 

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative