Konservative
   

Claus H. Thomsen

Kommunalbestyrelseskandidat

Om mig:
Jeg er født 1955 i Århus.
Gift med Hanne og bor i dejlige Christiansminde.


Efter 33 år ansættelse i Mærsk i skiftende stillinger, efterfulgt af 5 år i det canadisk ejede rederi Teekay og sidst 1½ år i det spansk ejede olieselskab Repsol besluttede jeg at stoppe min erhvervs aktive karriere.


I forbindelse med mit arbejde flyttede jeg til Svendborg i 1989, og da vi desværre, igen på grund af mit arbejde, fraflyttede byen i 1994, sagde jeg til min kone ”her skal vi bo, når vi stopper med at arbejde”. Vi flyttede tilbage i 2018.

Jeg holder utroligt meget af Sydfyn og Svendborg og ønsker at bevare de smukke omgivelser og naturen, lokalområderne, det maritime miljø og Svendborg by.


Derfor ser jeg nødig, at Svendborg Havn skal udvikle sig til et nyt Islands Brygge, ligesom jeg er skeptisk overfor kommuneplanens ønsker om at byudvikling bl.a. skal forgå ved ”byomdannelse og fortætning”. Her skal vi være meget varsomme. Og når det sker, bør kommunen insistere på, at de godkendte byggeplaner overholdes og i videst muligt omfang undgå dispensationer, så de omkring liggende boliger og borgere ikke udsættes for fremtidige gener.


Jeg bekymrer mig meget for klimaudviklingen og mener derfor, at vi skal have vindmøller ved Broholm.


Man har jo som mål at øge indbyggertallet i kommunen, bl.a. med fokus på nybyggeri i Svendborg Vest. Det en fornuftig løsning, men med de mange nye tilflyttere er der behov for en ny vejføring til området nord for, for at aflaste trafikken ad Kogtvedvej og Rantzausmindevej.


Svendborg Kommune har igennem mange årtier formået at præstere negativ udvikling inden for det private erhvervsliv og i stedet satse på turisme og uddannelsesinstitutioner. Kommunen har brug for skattekroner til at finansiere driften. Disse skal ikke kun komme fra borgerne, men også fra et konkurrence dygtigt privat erhvervsliv. Derfor bør kommunen ”lægge sig i selen” for at skabe et mere erhvervsvenligt miljø med fokus på at effektivisere dialogen med eksisterende virksomheder og mindske sagsbehandlingstiden for virksomheder der måtte ønske at etablere sig Svendborg Kommune.

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Tlf. 30 74 72 88
Konservative